Nido
[responsive-menu menu="primary-menu"]

El Multilingüisme a Nido

El multilingüisme ha demostrat oferir avantatges cognitives tant immediates com a llarg termini per als nens. Aquests efectes es poden veure acadèmicament, socialment i, més tard, en la vida professional. De fet, un article recent suggereix que, fins i tot, el multilingüisme pot protegir contra la demència en la vellesa (Albán-González, 2014). Hi ha diferents maneres d’exposar els nens a diversos idiomes. A Nido hem decidit utilitzar el mètode d’Una llengua, Una persona, també conegut com a UPUL.

 

Com funciona?

Tots els membres del personal de Nido parlaran la seva llengua materna als nens. Sempre hi haurà dos adults amb cada grup de nens, un català nadiu i un parlant nadiu d’anglès. Aquesta és la tècnica lingüística més utilitzada per formar nens bilingües i multilingües.

UPUL és una tècnica basada en la immersió lingüística. Per als nens que no parlen ni Català ni Anglès, aquesta serà una doble immersió.

Pot llegir més sobre la immersió lingüística en aquest enllaç: http://www.carla.umn.edu/immersion/acie/vol1/Feb1998_ImmersTypes.html

Per obtenir més informació sobre UPUL, li suggerim que llegeixi aquest article:

http://multilingualparenting.com/2015/04/15/one-parent-one-language-opol-is-dead-long-live-opol/