Nido
[responsive-menu menu="primary-menu"]

Nostra centre

El Centre Nido Montessori es va crear el 2015 com un espai únicament per a infants de 0 a 3 anys. A mesura que la demanda creixia ràpidament i es disposava de dos locals al costat, vam decidir ampliar el nostre espai. Ara comptem amb dos espais individuals. El nostre espai original està dedicat a la Comunitat Infantil, per infants des del moment en què poden caminar de forma estable (aproximadament 15 mesos), fins als 3 anys. El segon espai està dedicat als infants de 3 a 6 anys.

La disposició del nostre centre maximitza la independència des del principi. Totes les aules estan equipades amb material reconegut per AMI (Associació Montessori Internacional) i tenim una ràtio mitjana d’1 adult per cada 6 infants.

Les activitats de Vida Pràctica estan presents a una part important del dia, i els nens participen de l’elaboració del pa, escombrant i netejant l’espai i en la preparació d’”snacks”. Pels nens i nenes més grans, també oferim l’oportunitat d’aprendre a llegir i escriure en anglès, castellà o català, en funció de la llengua materna de l’infant. Els infants aprenen també matemàtiques, geografia i ciències seguint la pedagogia Montessori.

El nostre jardí convida als infants a interactuar entre ells i desenvolupar-se motriument. No fomentem l’ús de joguines de plàstic i el nostre jardí està equipat com un camp d’assalt apropiat per l’edat, un sorral i una zona pavimentada i de gespa, amb la finalitat d’oferir diferents àrees perquè els nens i nenes juguin i utilitzin.

La caseta està dissenyada per ser un espai dedicat a la jardineria, l’art i l’artesania. Els nens i nenes utilitzen el material per tal d’explorar la natura i l’art, sigui al jardí o en algun altre espai.